GvdM heet in het dagelijks leven Geert van der Meulen. Hij werd op 4 april 1952 in Heerenveen geboren waar hij de lagere school (CVO) en de Christelijke Mulo bezocht. Deze laatste school stond aan de Falkenaweg. De school is inmiddels afgebroken en zijn er huizen op die plaats gebouwd. Na deze school studeerde hij aan de MTS in Drachten.  Toen hij van school kwam, was het tijd om in dienst te gaan. In de tijd tussen het van school gaan en het leger werd nog een baantje vervuld bij Stork in Gorredijk. De diensttijd speelde zich af in vervolgens Breda, Oldenbroek en Havelte. Na de diensttijd werkte hij een aantal jaren op de administratie van wasserij de Blinde die destijds op de Leeuwarderstraatweg was gevestigd voordat hij ging werken bij de Postcheque- en Girodienst in Leeuwarden (later Postbank en ING). Eerst in een administratieve functie, maar na een paar jaar werd in Leeuwarden een computercentrum gevestigd en ook een ontwikkelafdeling. GvdM werd cobolprogrammeur en werkte ook enige jaren als systeemprogrammeur in welke functie hij zorg droeg voor o.a. het onderhoud van de besturingsprogrammatuur. Toen het computercentrum vertrok uit Leeuwarden keerde hij weer terug naar de ontwikkelafdeling om daar nog enkele jaren te werken als cobolprogrammeur. De komst van een OS/2 computernetwerk naar Leeuwarden voor het project ‘Handtekening op Image’ betekende nieuwe kansen. GvdM stortte zich enkele jaren op het beheer en de uitbouw van dit LAN. Toen het beheer werd overgedragen aan een andere afdeling verhuisde GvdM mee en groeide door in de functie van netwerkbeheerder waarin hij de laatste jaren de zorg droeg voor de backup van de diverse computersystemen in Leeuwarden.
Vanaf 1 april 2011 kwam er een einde aan het dienstverband van GvdM bij ING. Een nieuwe reorganisatieronde leidde tot het uiteengaan.

Buiten het werk bestond de voornaamste hobby van GvdM de afgelopen 31 jaar uit de ijshockeyvereniging Heerenveen. In het seizoen 1987/1988 startte hij met de redactie van het programmablad “’t Stickje” dat wordt verkocht bij de wedstrijden van het eerste team van de club. Na een onderbreking van enkele seizoenen heeft hij in het seizoen 2011/2013 de redactie weer op zich genomen. Ook in diverse media zoals de Heerenveense Courant, de Koerier, het Friesch Dagblad en andere regelmatig verschijnende bladen schreef hij artikelen over het ijshockey in Heerenveen en daarbuiten. Buiten die functie bekleedde hij ook enkele jaren diverse bestuursfuncties in de supportersvereniging en in de jeugdstichting van de Heerenveense ijshockeyclub.

Reizen is ook een hobby waarin vooral de reizen naar Canada het hoogtepunt vormen. De eerste keer was in 1980, daarna zijn GvdM en vrouw (en later ook hun zoon) vaak teruggeweest. Het aantal keren dat ze in Canada zijn geweest ligt in ieder geval boven de twintig.
Toen GvdM in 2008 door zijn werkgever naar India werd gestuurd om daar een cursus voor MCSE te gaan volgen maakte dat land ook een verpletterende indruk. Al een jaar later ging hij er weer heen samen met zijn vrouw voor een rondreis door Zuid-India.

En daarnaast eist natuurlijk ook de computer een rol van betekenis op. GvdM startte enkele jaren terug met de website gvdm.nl waarop hij verslagen doet van de vakantiereizen en andere zaken.
Vanaf het seizoen 2007/2008 verzorgt hij de website van de jeugdijshockeystichting van Heerenveen, later kwam daar ook de website van het eredivisieteam bij. De laatste site doet hij inmiddels niet meer, maar de jeugdsite staat nog altijd onder zijn beheer. Ook de website van tweede divisie kampioen Ugly Faces werd enkele jaren door hem beheerd.